صفحه اصلی

مقدمه:

دوره‌های آموزشی مهارت محور سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر با همکاری دانشگاه صداوسیما جمهوری اسلامی در راستای ارتقاء سطح دانش، بینش و مهارت فعالان حوزه صوت و تصویر طراحی‌شده است تا فراگیران بتوانند با توجه به اهمیت خاص فضای مجازی در جهان، مهارت‌های لازم را برای تولید محتوا، انتشار محتوا و ارائه خدمات کسب نمایند.

الزامات دوره آموزشی :

- متقاضیان شرکت در دوره آموزشی مدیریت رسانه باید واجد شرایط در ماده 8 مقررات صدور مجوز آزمایشی و نحوه فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشند.

- متقاضیان شرکت در دوره آموزشی مهارت بازبینی محتوا باید واجد شرایط مندرج در ماده 2مقررات تأسیس و فعالیت دفاتر بازبینی محتوای صوت و تصویر باشند.

مزایا:

1- داوطلبان در صورت پذیرفته شدن در این دوره، دانش‌پذیر محسوب می‌شوند.

2- در پایان دوره، مدرک معتبر توسط صداوسیما به دانش‌پذیران اعطا می‌شود.

3- در طول دوره از امکانات آموزشی دانشگاه صداوسیما بهره‌گیری می‌شود.

فرایند ثبت‌نام:

مرحله1) ثبت‌نام در سامانه آموزشی  

مرحله2) ورود به مرحله صفحه کاربری

مرحله3) انتخاب دوره‌های آموزشی

مرحله4) بارگذاری مدارک

مرحله 5) تائید نهایی توافق‌نامه، دریافت مشخصات کلی و کدپیگری دوره